Verbod op korten pensioenpremies bij schuldsaneringsakkoord op basis van WHOA

Pensioen 88% 25 Januari 2023

Pensioenpremies van werknemers mogen niet worden gekort als gevolg van een schuldsaneringsakkoord dat een werkgever op basis van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) heeft getroffen. Begin 2022 verklaarde de Hoge Raad dit al in een uitspraak. Nu is dit verbod wettelijk vastgelegd.

Per 1 januari 2021 is de WHOA in de Faillissementswet opgenomen. De WHOA is bedoeld om faillissementen te voorkomen van bedrijven die in de kern gezond zijn, maar die vanwege een zware schuldenlast failliet dreigen te gaan. Met een WHOA-procedure kan een rechter een onderhands schuldsaneringsakkoord tussen de betreffende onderneming en haar schuldeisers goedkeuren. Niet alleen de schuldeisers die bij het akkoord betrokken zijn, maar ook niet betrokken schuldeisers zijn aan het akkoord gebonden. Dit helpt te voorkomen dat een levensvatbaar bedrijf failliet gaat, omdat één schuldeiser dwarsligt.

Rechten van werknemers buiten schuldakkoord
De huidige tekst van de WHOA in de Faillissementswet beschermt ‘rechten van werknemers’ (artikel 369, lid 4). Deze rechten mogen geen deel uitmaken van zo’n onderhands schuldakkoord. Wat alleen niet duidelijk was, is of dit ook gold voor pensioenpremies die een werkgever verschuldigd is aan een pensioenfonds. Is het pensioenfonds ter grootte van achterstallige pensioenpremies een schuldeiser die zich moet houden aan het schuldsaneringsakkoord, of moet de werkgever de pensioenpremies volledig doorbetalen omdat anders de rechten van de werknemers worden geschonden?

Volgens Hoge Raad zijn verschuldigde pensioenpremies rechten van werknemers
Begin 2022 heeft de Hoge Raad zich over dit onderwerp uitgesproken en aangegeven dat onder ‘rechten van werknemers’, in de zin van artikel 369, lid 4 Faillissementswet, ook pensioenpremies vallen die door de werkgever zijn verschuldigd aan een pensioenfonds. Deze pensioenpremies moeten volgens de Hoge Raad dus buiten een onderhands schuldsaneringsakkoord in de zin van de WHOA blijven.

Wijziging Faillissementswet
Zoals vaker gaat de wet de uitspraak van de Hoge Raad volgen. Per 1 januari 2023 wordt de Faillissementswet gewijzigd. In het nieuwe artikel 369 wordt opgenomen dat onder ‘rechten van werknemers’ mede wordt verstaan “vorderingen van werknemers tot betaling door hun werkgever van pensioenpremies aan de pensioenuitvoerder”. De pensioenpremies mogen dus definitief niet worden gekort als gevolg van een schuldsaneringsakkoord in de zin van de WHOA dat de werkgever heeft gesloten met schuldeisers ter voorkoming van een faillissement.

Share this :
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
In het nieuws

Andere nieuwsberichten

comments

Post a Comment

Aenean haretra quam placerat adipiscing penatibus aliquam adipiscing gravida elementum aliquet eget senectus felis enim diam molestie.