Veel lagere hypotheek voor huizenkopers met private leaseauto

28 maart 2022

Huizenkopers met een private leaseauto die een hypotheek willen afsluiten, kunnen vanaf 1 april veel minder lenen. Vanaf dan moeten hypotheekaanbieders rekening houden met de werkelijke, volledige lasten van het private leasecontract.

De wijziging komt voort uit de manier waarop BKR per 1 april private leasecontracten gaat registreren. Voortaan wordt bij nieuwe leasecontracten 100 procent van het totale leasebedrag geregistreerd. Tot nu toe was dat 65 procent.

Private lease
Steeds meer mensen kiezen voor een private leaseauto. Met private lease huur je een auto voor een langere periode (in de praktijk tussen de 12 en 60 maanden). Je wordt na afloop van de leaseduur geen eigenaar van de auto. Je betaalt een vast bedrag per maand (het leasebedrag), afhankelijk van de leaseduur en het aantal kilometers dat je per jaar rijdt. Het leasebedrag bestaat uit een financiële en een servicecomponent. De financiële component bestaat uit rente en aflossing. De servicecomponent bestaat uit de verzekeringspremie, onderhoud en belasting. Brandstof, eigen risico bij schade en boetes maken geen deel uit van het leasebedrag en moet de leaserijder zelf nog betalen.

Invloed private leaseauto op leencapaciteit tot 1 april
Tot 1 april staat bij BKR alleen de financiële component geregistreerd. Die bedraagt 65 procent van het totale leasebedrag (maandbedrag x totale leaseduur in maanden). Een hypotheekaanbieder moet vervolgens 2 procent hiervan corrigeren op de maximale woonlast per maand. Alleen als de werkelijke maandlast lager is, mag worden uitgegaan van de werkelijke last.

Voorbeeld regeling tot 1 april Natasja wil op 1 maart 2021 een hypotheek afsluiten. Ze heeft sinds kort een private leaseauto met een contract van 48 maanden. Het leasebedrag is €300 per maand. Het totale leasebedrag is dus €14.400. Bij BKR staat hiervan €9.360 geregistreerd (65%). Hiervan moet de hypotheekaanbieder €187,20 corrigeren op de maximale maandlast (2%). Bij een toetsrente van 2,3% kan Natasja €48.648 minder lenen vanwege haar private leasecontract.


Invloed private leaseauto op leencapaciteit vanaf 1 april
Vanaf 1 april staat bij BKR voor nieuwe private leasecontracten 100 procent van het totale leasebedrag geregistreerd. Inclusief de servicecomponent dus. De reden hiervoor is de aangepaste leennormenmethodiek voor consumptieve kredieten per 1 april 2021. Daarin vindt de correctie voor servicekosten van de private leaseauto plaats via een afslagbedrag in euro’s in de leennormen. Een afslagpercentage in de registratie bij BKR is daardoor niet meer logisch.

Vervolgens moet de hypotheekaanbieder voortaan het hoogste bedrag op de maximale woonlast per maand corrigeren in tegenstelling tot de situatie voor 1 april. Er wordt dus gekeken naar enerzijds de werkelijke maandlast van het leasecontract en anderzijds een fictieve maandlast van 2% van het bij BKR geregistreerde bedrag (per 1 april: 100% van het totale leasebedrag), en van de twee wordt het hoogste bedrag gebruikt in de berekening. 

Voorbeeld regeling vanaf 1 april Natasja wil op 1 juni 2022 een hypotheek afsluiten. Ze heeft sinds 1 mei 2022 een private leaseauto met een contract van 48 maanden. Het leasebedrag is €300 per maand. Het totale leasebedrag is dus €14.400 en wordt voor 100% bij BKR geregistreerd. Hiervan moet de hypotheekaanbieder het hoogste bedrag corrigeren op de maximale maandlast van enerzijds €300 (werkelijke last) en anderzijds €288 (2%). De hypotheekaanbieder moet dus €300 corrigeren. Bij een toetsrente van 2,3% kan Natasja €77.962 minder lenen vanwege haar private leasecontract. Ten opzichte van de regeling tot 1 april kan Natasja ongeveer €30.000 minder lenen.


De impact van de nieuwe regels op de leencapaciteit is dus groot en wordt bij hogere leasebedragen en langere looptijden alleen maar groter. Hypotheekaanbieders hebben op basis van artikel 4.1 van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet de mogelijkheid om af te wijken van de verstrekking normen en dus ook van deze nieuwe regel. Een goede onderbouwing is dan verplicht. In de praktijk wordt tot nu toe weinig gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Het is maar zeer de vraag of daar nu verandering in komt.

Share this :
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
In het nieuws

Andere nieuwsberichten

comments

Post a Comment

Aenean haretra quam placerat adipiscing penatibus aliquam adipiscing gravida elementum aliquet eget senectus felis enim diam molestie.